چهارشنبه, 15 مرداد 1399

گپ ناب چیست؟

گپ ناب نام سلسله رویدادهایی است، که با شیوه ی ارائه و گفتمان مطالب علمی و نوآورانه ، با ادبیاتی داستان گونه و با دغدغه ی نوآوری ، آموزش و فراگیری ، برگزار می شود.

گروه برگزار کننده گپ ناب ، به این ایده در تابستان 98 بعد از بررسی و پرورش ، جان بخشیدند و بدین ترتیب ابتدای پاییز 98 بهار برنامه ریزی های گپ ناب شد. تیم خالق گپ‌ناب این رویداد را به صورت ماهیانه ، سه شنبه ی آخر هر ماه در تهران ، سالن همایش پژوهشکده ی انرژی دانشگاه شریف با ظرفیت یکصد و هشتاد مخاطب ، برگزار می کنند که این مخاطبان از مدیران ، کارآفرینان ، دانشجویان ، دانش‌پژوهان ، مردم عادی و همه ی علاقه مندان به آموزش و تبادل دانش و اندیشه هستند. و اما، صد البته که در مسیر پویایی نهفته در ماهیتش ، گپ ناب محدود به مرزهای ایران نمانده و در ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور به رشد و تعالی در ارتباطات جهانی خواهد رسید.

موضوعات گپ ناب در گروه های مختلف و بسیار متنوع دسته بندی می شوند که در هر رویداد یکی از این موضوعات محوریت دارند. بدیهی است که شریان حیات‌بخش این رویدادها انعکاس اندیشه و نظرات مخاطبان بوده و تپش های پرشور برگزاری آن به خواست و مشارکت شرکت کنندگان بستگی دارد ، چنان که در صورت گسترده و مقبول تر بودن برخی موضوعات و زمینه ها ، در بیش از یک رویداد و در بازه های زمانی مشخص به آنها پرداخته خواهد شد.

گپ ناب

اهداف گپ ناب:

نو آوری ، طرح و پرورش ایده های نو آورانه ، رسالت محوری این رویداد هاست. گپ‌ناب به تکرار نمی پردازد و « قصد ندارد چرخ را از نوع اختراع کند.»

اهداف این گروه در برگزاری رویدادها حول محور گفتمانی نو آورانه در گردش است و در این میان اهداف دیگر:

  • ارتقاع سطح علمی با طرح مباحثی کار بردی
  • ایجاد فضایی دانش محور در سطحی گسترده و مکرر
  • انتقال زوایای خاص و بدیع علوم و‌ تئوریها در جریان گفتمان و تجربه
  • گرد همایی صاحبان اندیشه در محیطی مرتبط و ایجاد شبکه های ارتباطی دانش محور
  • ایجاد امکان دسترسی و همفکری با یکدیگر برای صاحبان دغدغه های علمی ، شغلی و اجتماعی
  • و…

گپ ناب امیدوار است این سلسله رویدادها به نوبه ی خود راهی روشن و روشنگر در مسیر نوآوری و دانش پروری و نیل به اهداف تعین شده بگشاید.
در این مسیر کنار ما باشید.